Chính sách đổi trả

- Trong quá trình nhận hàng, nếu quý khách không ưng ý đều có thể hoàn trả lại cho AEGAuto và cho chúng tôi biết lý do. AEGAuto sẽ đổi hàng cho quý khách đến khi nào hài lòng thì thôi.

- Hàng quý khách đã nhận và không có nhu cầu mua nữa, vui lòng giữ lại bao bì nhãn mác và thông báo trả lại cho AEGAuto chậm nhất trong 03 ngày làm việc. Chúng tôi sẽ hoàn trả lại phí mua hàng của quý khách.